โฮงสินไซ ที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สุดน่าสนใจ

โฮงสินไซ ที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สุดน่าสนใจ

           หากจะกล่าวถึงวรรณกรรมพื้นเมืองของภาคอีสาน ที่ใครหลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าต้องมีเรื่องของ “ สินไซ ” หรือ “ สังศิลป์ชัย ” อยู่ในนั้นแน่นอน สินไซเป็นวรรณกรรมสองฝั่งโขง ไทย-ลาว ที่มีตำนานเล่าขานกันมายาวนาน โดยวันนี้ teawtaron จะขอเล่าถึงความเป็นมาและ จุดบริเวณต่าง ๆ ของ  “โฮงสินไซ ” ให้คนที่สนใจเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้รับทราบ

โฮงสินไซ
โฮงสินไซ

ทำความรู้จัก โฮงสินไซ ที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สุดน่าสนใจ

          “ โฮงสินไซ ” ซึ่งเป็นการจุดประกายของ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ โดยที่ท่านมีภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานี  จุดเริ่มต้นของ “โฮงสินไซ” เป็นความภาคภูมิใจของท่านเมื่อสมัย 20 ปีก่อน ที่ได้ศึกษาวรรณกรรมเรื่องสินไซอย่างจริงจัง แต่ก่อนท่านไม่ค่อยได้ค้นคว้าภูมิปัญญาอีสานอย่างจริงจัง ด้วยที่เกิดและเติบโตในเมืองใหญ่  เรียนหลักสูตรส่วนกลางและหลักสูตรต่างประเทศ  ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะนำพาประเทศก้าวสู่ความทันสมัย แต่ก็ทำให้หลงลืมภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอย่างช้านาน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยหรือไม่เจริญ

         คำว่า “โฮง” มีความหมายคือ พระราชวัง ตำหนัก หรือสถานที่ประทับหรืออยู่อาศัย รวมถึงการว่าราชการการงานของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง หรือมีความหมายหนึ่งเรียกว่าที่พักอาศัยอาศัยที่มีขนาดใหญ่กว่าเฮือน(เรือน)

         เมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2541 ก็มีโอกาสได้ลงชุมชน รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งวรรณกรรม “ สังศิลป์ชัย ” เป็นหนึ่งในนั้น แต่ชาวขอนแก่นจะเรียกว่า “สินไซ”

         เมื่อท่านได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหลายสิบปี จึงมีความคิดได้ลาออกจากราชการเพื่อมาประกอบอาชีพส่วนตัว  โดยที่ประยุกต์บ้านส่วนตัวของท่านเป็นพื้นที่การเรียนรู้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ รายล้อมด้วยต้นไม้ พืชพรรณ นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้  จัดกิจกรรม Workshop งานศิลปะ ที่สำคัญเป็นแหล่งคลังข้อมูลทางวรรณกรรมเรื่อง “สินไซ”  อีกทั้งท่านได้เลี้ยงสุนัข ชื่อว่า “ดำลง” ซึ่งสุนัขตัวนี้เกิดมาแล้วโต ทำให้สีของขนดำลงนั่นเอง

         โดยที่บริเวณภายนอกบ้านจะเต็มไปด้วย พืชพรรณป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ สามารถพบได้ในแถบภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะโดยทั่วไปของป่าเบญจพรรณคือ เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด และต้นไผ่ ซึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นก็จะผลัดใบ

          บริเวณชั้นล่างของบ้านจะประกอบด้วย ชั้นวางหนังสือบันเทิงคดีและหนังสือวิชาการ ชั้นวางเทปคลาสเซทและแผ่นซีดีรอม รวมถึงแผ่นเสียงพร้อทด้วยเครื่องเล่น ผลงานศิลปะของทั้งท่านอาจารย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง และของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น และสถาบันวิจัยออทิสซึ่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นลานกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับงานศิลปะอีกด้วย

 โฮงสินไซ (Sinxay Herritage House)
โฮงสินไซ (Sinxay Herritage House)

        ไฮไลท์บริเวณชั้นนี้คือ เคาน์เตอร์ทำกาฟ ท่านได้ชงกาแฟให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม อีกด้วย ซึ่งกระผมก็ได้ลิ้มลองกาแฟฝีมือของท่านเป็นประจำที่ไปโฮงสินไซ เมล็ดกาแฟที่ท่านใช้คั่วบนเป็นเมล็ดกาแฟที่มาจากจังหวัดเชียงราย จุดเด่นของการบดกาแฟคือ เครื่องบดกาแฟแบบใช้มือทำให้นึกถึงรถยนต์สมัย 20-30ปีก่อน ที่มักจะมีกระจกมือหมุน พบได้ในรถยนต์กระบะและรถเก๋งรุ่นล่าง ๆ 

          ส่วนบริเวณชั้นบน เป็นแหล่งคลังข้อมูลที่เก็บงานวรรณกรรมเรื่องสินไซ (มีการแปลหลายภาษาเช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส)  งานดุษฎีนิพนธ์ ภาพเขียนวรรณกรรมสินไซที่เจ้าของบ้านเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน หุ่นหนังประทัยหรือหนังตะลุงอีสาน เรื่อง สินไซ สำเนางานเขียนต้นฉบับลายมือ มหาสิลา วีระวงส์  โดยมีจุดเด่นสำคัญคือ หุ่นจำลองงูซวงทำมาจากรากต้นจิก  อีกทั้งเป็นที่ตั้งห้องทำงานส่วนตัวของอาจารย์อีกด้วย

          โฮงสินไซ ไม่เพียงแค่ที่พักอาศัยเท่านั้น เป็นแหล่งทองเที่ยวแบบผสมผสาน ที่เป็นแหล่งสะสมมรดกทางวรรณกรรมเรื่องสินไซซึ่งมีการแปลภาษาหลายภาษา งานดุษฎีนินธ์ ภาพเขียนวรรณกรรมสินไซ หุ่นจำลองงูซวง ผลงานศิลปะ ซุ้มทำกาแฟ อีกทั้งยังเพลิดเพลินกับเสียงเพลง เสียงดนตรีอันไพเราะทุกแนว

           เท่านั้นยังไม่พอยังได้สัมผัสกับบรรยากาศป่าเต็งรัง ที่อุดมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด เช่น ต้นไผ่ ต้นกางตูม ใบหมี่  ต้นชงโค  ที่ทำให้เกิดความร่มรื่น ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เหมือนได้เดินวนอุทยาน

           หากใครสนใจเยี่ยมชมโฮงสินไซ ที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 257 ซอยบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือสอบถามที่ที่เพจ Facebook “ โฮงสินไซ (Sinxay Herritage House) ”

แนะนะ ร้านชานมไข่มุกเด็ด ที่ต้องแวะไปตำสักครั้ง ใครที่เป็นสายชานม ชอบความกรุบกับของไข่มุกสุดพิเศษ ลองไปลิ้มรสกันดูได้เลยนะคะ