ที่พักเขาใหญ่ ที่จะเปลี่ยนให้วันพักผ่อนธรรมดา พิเศษมากขึ้น

ที่พักเขาใหญ่ ที่จะเปลี่ยนให้วันพักผ่อนธรรมดา พิเศษมากขึ้น เขาใหญ่ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดท็อปลิสต์ของคนไทยเสมอ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาใหญ่ มันสามารถ…